Margaret Thatcher zei het al in 1990: socialisten hebben liever dat de armen armer zijn, op voorwaarde dat de rijken minder rijk zijn; en die gedachtegang is nog steeds springlevend.

What socialists are saying, is that they would rather have the poor poorer, provided the rich where less rich.

Wanneer voornamelijk linkse politieke partijen praten over economie, gaat het bijna altijd over één statistiek: inkomensgelijkheid. Alsof gelijkheid in inkomen de heilige graal van elke economie is. Dit is een gevaarlijke gedachtegang voor het economisch succes in het Westen. Een gedachtegang die we terugzien in de doorrekening van deze politieke partijen, zoals de PvdA, die een lastenverzwaring van 42 miljard voor het bedrijfsleven wil invoeren.

Waar gaat dit geld heen? Het eerste waar aan gedacht wordt is bijvoorbeeld klimaat, maar dat valt relatief mee. Dit geld gaat voornamelijk naar sociale zekerheid, 6 miljard in totaal, en naar onderwijs, met 8 miljard. De heilige graal van links blijkt gehaald, met een geschatte daling van 9,6% in inkomensongelijkheid en een koopkrachtstijging van 2% op de korte termijn. De heilige graal voor het grijpen, het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn.

Maar wat nou als we verder kijken, dan die éne statistiek die linkse partijen zo hoog in het vaandel hebben staan? Ten eerste zien we dat Mkb’ers de dupe worden en organisaties zoals het VNO-NCW die de noodklok luiden de plannen ‘schrikbarend’ noemen. Het zou duurzaam ondernemen, innovatie en de circulaire economie ernstig bemoeilijken.

Ook de toekomst van de overheidsfinanciën zien er in het alternatieve Nederland van de PvdA somber uit. De staatsschuld zou tegen 2060 gestegen zijn met meer dan 25% van het bruto binnenlands product, en met een houdbaarheidssaldo van -1,3 zou het onmogelijk zijn om deze plannen te handhaven. Het resultaat is hogere lasten voor toekomstige generaties, die de rekening mogen betalen van links economisch wanbeleid.

Net zoals de kruistochten is de oorlog tegen inkomensongelijkheid gedoemd te falen en zou het beter zijn om ze niet te voeren. Ook in 2021 is de constatering van Margaret Thatcher springlevend en een waarschuwing om goed te onthouden.

Bron: doorrekening verkiezingsprogramma CPB partijhoofdstuk PvdA, Keuzes in Kaart 2022-2025.

Lees ook

Meer nieuws

Net binnen