Het thuiswerkadvies is terug van weggeweest. Demissionair premier Mark Rutte verkondigde dat bij de zoveelste coronapersconferentie, vandaag rond het avondeten. Inmiddels is de roep om een zogenaamd 'thuiswerkrecht', waarbij werknemers het recht hebben om thuis te werken - mits dat mogelijk is, weer luider geworden. Nu is het namelijk nog zo dat werkgevers werknemers mogen ontslaan op grond van werkweigering als zij niet op kantoor willen werken, zoals enkele rechtszaken hierover in het verleden hebben uitgewezen.

Hoewel de werknemersvakbond FNV [1] en liberale partijen zoals D'66 hier voorstander van zijn, vindt de werkgeversvakbond het niks. Zij zijn van mening toegediend dat werknemers hierover afspraken moeten maken met werkgevers, en niet dat dit een opgelegde maatregel moet zijn vanuit de overheid. Onder een peiling van een paar duizend werknemers, die een representatief karakter heeft, zou het thuiswerken die in de coronapandemie is geïntroduceerd, een groot succes zijn geweest: een aanzienlijk deel wil zelfs dat het zo blijft.

Het voorstel, opgesteld door D'66 en mede ondertekend door GroenLinks, borduurt voort op een eerder bestaande wet die de 'Wet van flexibel werken' heet. Het voorstel kreeg de titel 'Werken waar je wilt'. Het geeft de werkgever alleen de mogelijkheid om bij zwaarwegende redenen het verzoek namens de werknemer om een andere arbeidsplaats (dus het thuis), te weigeren, zoals een fabriek of een restaurant waar het simpelweg niet mogelijk is. De Raad van State bracht op 27 maart [2] een advies hierover uit waarin het stelt dat het de noodzaak ervan niet inziet - mede omdat er nog veel onduidelijk aan is.

Het FNV daarentegen, is fan. Zij vinden het inmiddels wel tijd om er nu een recht van te gaan maken, daarbij de successen die het genoot in acht genomen. De pandemie heeft namelijk glashard bewezen dat er geen enkele reden is om het níet te doen, zo vinden ze.

Sillicon Valley

Het internationaal opererende softwarebedrijf GitLab, is zijn tijd al ver vooruit als het over dit onderwerp gaat. Zij werken al vanaf dag 1 thuis. Dat scheelt weer de nodige huurkosten van een eventuele verdieping in een pand, die niet ten alle tijde bezet zullen zijn als thuiswerken een mogelijkheid is, zoals corona ons liet zien. Het bedrijf haalde recent nog 6 miljard op via de beurs.

Ook andere Sillicon Valley-ondernemingen hebben kantoorruimtes weggedaan omdat het thuiswerken een grandioos succces is gebleken. Onder meer Google deed dat.

Never waste a good crisis, om een groot politicus aan te halen. De coronacrisis heeft ons veel inzichten gebracht over ons leven als collectief maar ook als individu en daar moeten we lering van trekken. Dat kan door bijvoorbeeld zo snel mogelijk een thuiswerkrecht te realiseren, want anders is het te laat en werkt een groot deel weer op kantoor, terwijl dat eigenlijk niet hoeft. (En het zal ook gunstig zijn voor het klimaat, want minder verkeer naar het werk.)

Dit artikel wordt aangevuld indien er meer bekend is over dit onderwerp

Voetnoot

[1] https://www.parool.nl/nederland/fnv-nu-tijd-om-van-thuiswerken-een-recht-te-maken~b84dbf77/, geraadpleegd op 2 november 2021

[2] https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@124386/w12-21-0020-iii/#highlight=Thuiswerken, geraadpleegd op 2 november 2021

Net binnen